Slaapproblemen

 

Onze genen de oorzaak van een rusteloze slaap
 
Vanaf nu kunnen we onze ouders deels de schuld geven dat we geen goede nachtrust hebben.
Onderzoekers in Londen hebben ontdekt dat genetische (erfelijke) factoren een grote rol spelen bij slaapstoornissen zoals ernstig snurken en het maken van onvrijwillige beenbewegingen. Dit is het resultaat van een Engels onderzoek bij 1937 vrouwelijke tweelingen.
 
Voorheen is gedacht dat slaapproblemen zoals bijvoorbeeld snurken, waarschijnlijk te wijten zijn aan factoren als overgewicht of het slapen in een verkeerde slaaphouding. Maar nu heeft men ook gekeken naar het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en het rusteloze benen syndroom (RLS).
Bij het obstructief slaapapneu syndroom is sprake van een ernstige vorm van snurken waarbij er een ademstilstand van tenminste 10 seconden is. We zien dit fenomeen bij ongeveer 24% van de mannen en 9% van de vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar. Hierbij kan men niet gezond uitgerust slapen en in de ochtend is men vaak nog moe en zelfs uitgeput.
Bij het rusteloze benen syndroom heeft men te maken met een irritant maar niet pijnlijk gevoel in de benen. Daardoor voelt men de behoefte om de benen te blijven bewegen en daardoor kan men ook niet voldoende slapen.
 
De resultaten van het onderzoek zijn dat genetische factoren voor:
       60% bijdraagt aan bevende/rukkende benen. 
       54% verantwoordelijk zijn voor rusteloze benen
       ongeveer 50% van de afwijking in de slaapproblemen te maken heeft
       45% verantwoordelijk is voor slaperigheid overdag
       42% van de mensen die storend snurken voor problemen zorgt
 
Bij deze getallen is rekening gehouden met andere factoren als roken en zwaarlijvigheid, die er mede toe bijdragen dat het risico op snurken en het slaperigheid overdag toeneemt.
 
Volgens professor Tim Spector is mogelijk een van de redenen dat we de genen voor deze verstorende slaap nog steeds hebben, het gegeven dat slechte slaappatronen er voor zorgen dat het gewicht toeneemt en dat men vet vasthoudt. Deze genen hebben onze voorouders door periodes van honger en door de IJstijd heen geholpen.
Er is een in de ontwikkeling van de mensheid (evolutionair) een mogelijk voordeel voor de mensen die deze genen bezitten. Ten opzichte van hun groepsgenoten hebben degenen die deze genen bezitten en hen daardoor slaperig en waakzaam maakt op verschillende tijden, een voordeel. Wanneer namelijk eenieder van het menselijk ras om drie uur in slaap zou vallen, dan zou dit ontzettende gevolgen hebben voor het menselijke ras. Men zou namelijk kunnen uitsterven omdat mogelijk gevaar niet opgemerkt zou worden.   
 
Deze studie geeft ons enkele buitengewone mogelijkheden om inzicht te krijgen in de rol die de genen spelen in de mogelijke genetische invloed van snurken en slaapapneu. Ook hier geldt dat afwijkingen noodzakelijk zijn en een bijdrage leveren aan de overlevering van het geheel.
 
 
Literatuur
http://www.twin-research.ac.uk/PressReleases/SleepDisordersTwinResearchUnit_241104.doc
http://news.scotsman.com/latest.cfm?id=3800015
 
 
Drs. Janne Geraets
December 2004

naar dromen        naar slaapproblemen           naar Senzar.nl 

Copyright Copyright 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets