Dromen 

 

afgelopen nacht droomde ik dat ik een vlinder was 
en nu weet ik niet meer
of ik een mens ben die droomde een vlinder te zijn
of misschien wel een vlinder die nu droomt dat hij een mens is
 
 
 
We dromen allemaal. We begrijpen die dromen vaak niet. Toch doen we allemaal alsof er niets vreemds gebeurt tijdens onze slaap. Eigenlijk vreemd dat zelfs mensen die in het dagelijkse leven hoog opgeleid zijn, dit als vanzelfsprekend ervaren. Hetgeen we overdag doen en meemaken noemen we met z’n allen de werkelijkheid, de realiteit. We zeggen dat dit de enige ware werkelijkheid is. Mensen die hier van afwijken noemen we dromers, slapers of zelfs geestelijk gestoorden.
Als we in slaap vallen komen we in een andere wereld terecht. We komen dan op allerhande onmogelijke plaatsen en gaan om met mensen en voorwerpen die in werkelijkheid absoluut niet kunnen. Toch zijn wij het steeds zelf die in de droom de hoofdrol speelt en die het droomverhaal bedacht heeft.

Kenmerkend voor de droom is dat deze niet de wetten van de logica volgt die we tijdens ons dagbewustzijn hebben. Plots blijkt dat niet meer iedere oorzaak een verstandelijk gevolg heeft. De begrippen ruimte en tijd bestaan bijna niet meer en/of hebben een andere hoedanigheid.

Toch zijn deze dromen allemaal net zo echt als onze dagelijkse wakende ervaringen. Het woordje ‘alsof’ is realiteit geworden. Het is als een chinees dichter ooit beschreef: "afgelopen nacht droomde ik dat ik een vlinder was en nu weet ik niet meer of ik een mens ben die droomde een vlinder te zijn of misschien wel een vlinder die nu droomt dat hij een mens is".

Wanneer we wakker worden, zijn we de meeste dromen simpelweg vergeten. Die andere wereld bestaat plots niet meer. Een enkele droom weten we misschien wel nog te herineren. Opvallend verschijnsel is dat de droom een groot aantal overeenkomstige trekken heeft met de mythen, de oudste scheppingen van de mensheid. Deze verhalen geven een antwoord op bestaansvragen of verklaringen voor dingen die men niet begrijpt.

Veel van de mythen zijn qua stijl en inhoud gelijkvormig aan onze dromen. Er vinden bijvoorbeeld dramatische gebeurtenissen plaats die onmogelijke in onze huidige wereld, die door tijd en ruimte beheerst wordt, kunnen gebeuren. Denk aan de redding van de wereld of het in de buik van een walvis leven. Ook zijn dromen en mythen in een zelfde taal geschreven, de symbolische taal. Een droom die momenteel ergens op deze wereld gedroomd wordt, zal maar weinig verschillen van de taal der mythen uit de begintijd van de menselijke geschiedenis. Onze innerlijke gevoelens, ervaringen en gedachten worden daarbij tot uitdrukking gebracht alsof het daadwerkelijke zintuiglijke ervaringen en gebeurtenissen in de buitenwereld zijn. Het is dus een taal met eigen regels. Deze regels moet men leren verstaan anders kan men überhaupt niets van mythen, dromen en sprookjes begrijpen.

Een probleem dat bij de bestudering van symbolische taal kan optreden is dat iedere richting of stroming het alleenrecht meent te hebben op de duiding van de droom. Iedere stroming claimt de enige echte verklaring te hebben. Daarbij wordt de interpretatie van symbolische taal legaal geacht voor mensen die in deze wereld functioneren en dus niet voor iedereen. En de enige reden dat de buitenwereld dit toestaat, is eigenlijk alleen maar om op deze manier grip te krijgen op de diepere lagen van onze eigen persoonlijkheid.

Dromen kun je laten zijn voor wat ze zijn. Maar wil je meer over jezelf te weten komen dan kun je denken aan het stuk uit de joodse talmoed: ‘dromen die niet begrepen worden zijn als brieven die men ongeopend laat’.

Copyright 1997-2006 Drs. Janne Geraets

 

terug naar dromen     terug naar slaapproblemen           terug naar Senzar.nl