Dromen - geestelijke visie

Geestelijke interpretatie over dromen

Iedere ziel neemt zich voor iets in dit leven te leren, te ervaren. Nu zijn er periodes in ieder leven dat een mens het gevoel heeft aan deze opdracht niet te kunnen voldoen. Men is teneergeslagen en depressief en heeft het gevoel vastgeketend te zitten in het aardse lichaam. Tijdens het dromen is het echter mogelijk naar de astrale sferen te gaan en daar nieuwe inzichten, leringen, informatie op te doen waardoor men bepaalde veranderingen in het huidige leven kan aanbrengen.

Als je eenmaal je levensles of re´ncarnatieopdracht hebt vervuld, dan zul je niet of amper meer dromen. Heb je dat nog niet bereikt omdat jij je een grote les wil eigen maken of een gedeelte van die levensles, dan zul je in het huidige leven veel dromen. Dat is ook zo indien je al heel veel levens hebt geleefd en je dus veel en veelzijdige ervaringen hebt opgedaan.

Als kind zul je de dagelijks opgedane ervaringen gemakkelijk weten te verwerken. Dit is afhankelijk van de vele of weinige ervaringen in voorgaande levens en van je bereikte bewustzijn. Als kind kun je bewust uittreden en praten met de astrale wereld (de kabouters, elfen, de engelbewaarder) en zo steeds weer terugkijken naar die opgedane ervaringen in voorgaande levens. Deze koppel je dan met het heden.
Vervolgens word je groter en leer je te doen wat de omgeving zegt. Je leert het af om open te staan voor je geestelijke begeleiders. Jij ziet en praat met die geestelijke wezens die naast je staan terwijl je ouder zegt dat ze het wezen in de andere hoek van de kamer zien. Praten met de wezens die je ziet en die namen hebben als pippi of kikki, worden als onzinnig gezien. Je krijgt zelfs een echte pop om dat ander wezen te vergeten. De twee werelden die een kind nog meemaakt, de astrale en fysieke wereld, worden terug gebracht tot alleen nog maar de fysieke wereld. Als ik leerlingen vraag in een klas van 30 leerlingen, dan zijn er zeker 5-6 leerlingen die nog steeds weten dat er iemand bij hen was. Sommige kinderen zijn het zelf vergeten terwijl hun ouders het nog wel weten.

Als ziel, als goddelijk vonk wil je bepaalde levenslessen leren op aarde. Dit kunnen plezierige en ook heel pijnlijke lessen zijn. Als mens in het hier en nu wil je dat niet altijd want dat is te bedreigend en te eng. Dan kan het zijn dat de angst die je hebt om bepaalde levenslessen niet te kunnen uitvoeren of te leren, juist tot achtervolgingsdromen leiden.

Zo kunnen er ook dromen zijn die je als mens niet begrijpt. Dat zijn de dromen die uit je ziel komen. Dit zijn vaak en veelvuldig de regressiedromen. Om het moeilijke karma van het huidige moment uit te voeren en in te vullen, haalt de ziel haar kracht en positiviteit uit voorgaande levens. Dan wordt men wakker met een plezierig gevoel of heeft men het aangename idee met anderen heel gelukkig en plezier te zijn samen geweest. Dit gevoel blijft dan nog lange tijd aanwezig. Dit is vooral het geval wanneer je je niet helemaal happy voelt in je lichaam omdat het lijkt alsof je dingen moet doen die teveel van je krachten kosten. Dat is mogelijk vanwege zaken die je in de maatschappij moet doen maar waar je heel erg tegenop kijkt. Het kan ook te maken hebben met het al dan niet hebben van een relatie of dat je lichaam ziek is en je hier niet goed mee kunt omgaan.

Dan zijn er de dromen die te maken hebben met onze verstandelijke vermogens, ons denkvermogen. Dit zijn de wensdromen. Deze hebben meestal betrekking op hetgeen we willen en wensen. Dit kan tegenstrijdig zijn aan datgene dat we als levensles willen leren en meemaken.

Vervolgens zijn er de echte angstdromen of psychotische dromen. Dit zijn de dromen waar je problemen mee zou krijgen als je het op aarde zou uitvoeren. Dat kunnen seksuele dromen zijn die eigenlijk te maken hebben met een zielenversmelting. (huis dat helemaal leeggehaald wordt tijdens de vakantie is geen inbreuk op privacy).
Beelden die men dan heeft worden gevoeld als aantasting van anderen. Je gaat het denken en zelf materialiseren. Door er zo over te denken stuur je er energie, kracht, aandacht naar toe en dan ga je het zelf materialiseren. De agressie van de ander laat je zo bij je naar binnen komen. De angstdroom kan wel een waarschuwing voor je zijn! Een manier is om dit te voorkomen of te gebruiken ten goede, is steeds bij die gedachte een licht eromheen te leggen en te denken dat het slechts jouw angst is en dat dit niet noodzakelijk een waarheid is.

Veel dromen zijn een verwerking van dingen die in de wereld om ons heen gebeuren. Deze zaken moeten we op de een of andere manier weten te plaatsen in ons bewustzijn. De ontevredenheid met die wereld toont zich in de nachtelijke dromen en/of uittredingen.

De werkelijke droom die met je ziel te maken heeft zal altijd op een meerdimensionale wijze in kleuren en soms geuren meegemaakt worden. Dromen in zwart-wit is vaak een ontlading, een ontspanning van de geest. Je aura moet dan gereinigd worden van de zaken die je onbewust in het dagelijkse leven opgenomen hebt. De opgenomen zaken horen niet bij jou en jouw te leren levensles en moeten dus afgevoerd worden. Heel goed en slim is het om je dan ook wat vaker af te douchen of af te wassen met koud water, alvorens te gaan slapen. Alle opgenomen zaken spoel je dan ook letterlijk van je af. Doe je dat niet dan val je in slaap en voelt het alsof je in een heel diep gat valt. Soms schrik je nog even wakker. Vervolgens treed je uit. Je ziel ontkoppeld zich van het lichaam maar blijft in je eigen aura of eigen slaapruimte. Dan maak je zelf, met je geleidegeest of met anderen het lichaam schoon. Je droomt dan misschien dat je op een operatietafel hebt gelegen.

Je kunt dromen over een huis in de sferen. Dit is een bepaalde plaats in je evolutie waar je alle opgedane ervaringen uit alle voorgaande levens opgeslagen hebt als een soort databank. Hier kun je met anderen communiceren en mediteren. Niemand kan hier zonder jouw toestemming komen. Hier zul je vaak beslissingen nemen die in je leven op aarde een keerpunt zijn. Het zijn de levensfases waarvan je zegt: ik moet dat en dan doen maar ik kan het niet of ik kom er niet toe. Het kan dan zijn dat mensen hun eigen dromen niet willen begrijpen omdat de daardoor mogelijke veranderingen niet in het huidige bewustzijn passen.

Je kunt bijna elke nacht dromen, behalve als je ziel uit het lichaam treedt en dan een echt opgedane ervaring opdoet. De droom als ontlading van de geest is totaal verschillend van de sterke signalen die de ziel vaak aan het lichaam wil overbrengen.
Om te voorkomen dat spanningen te hoog oplopen tussen wat je wilt en zoals het leven zich aan je voordoet, hetgeen tot ernstige ziektes kan leiden zoals kanker of psychose, probeert de geest zich te ontladen. Dat kan in je gedachtewereld waarbij je tijdens het dromen het idee hebt dat je grote daden hebt verricht.
Daarbij kunnen ervaringen opgedaan worden die je, als je de droom bewust bent, heel schuldig doen voelen omdat het niet past in de orthodox-dogmatische manier van denken. Dit geeft bij dagbewustzijn schuldgevoelens terwijl het tijdens de droom heel plezierige gevoelens opwekt.


Wil je hier wat uitgebreider over lezen dan kun je dat in:
Dromen over Zomerland. Een lezing van Br. Paul. B.69 Uitgave Malva Meditatie.

Copyright 2001, 2002 Janne Geraets

terug naar dromen     terug naar slaapproblemen           terug naar Senzar.nl