Vaak Gestelde Vragen

 

 1. Wat is een droom eigenlijk? 
 2. Wanneer dromen wij?
 3. Waarom dromen wij?
 4. Wie droomt er allemaal?
 5. Hoe vaak droomt men per nacht?
 6. Hoeveel tijd gebruiken we voor slapen en dromen?
 7. Slapen en dromen dieren ook?
 8. Hoe kunnen we leren om onze dromen te begrijpen?
 9. Dromen mensen ook in kleur?
 10. Wat is een lucide droom
 11. Is het normaal dat je blijft dromen over iemand die overleden/overgegaan is?

 

 

Wat is een droom eigenlijk?
Dromen zijn nogal ingewikkelde processen. Een droom weerspiegelt onze menselijke informatieverwerking en helpt mee om informatie in het geheugen te plaatsen en een vaste plek te geven. Dus we nemen allerlei informatie op, gaan dat analyseren, komen tot bepaalde begrippen en inzichten, en nemen dat op in de kennis die we reeds bezitten. Dit geldt vooral bij emotionele relaties, waarbij een pijnlijke of plezierige emotie wordt opgedaan, dit verder moet worden aangepakt en verwerkt, en uiteindelijk moet leiden tot het vasthouden van het geleerde en het loslaten van hetgeen niet gebruikt kan worden.
Het droommateriaal wordt verkregen in onze dagelijkse omgang met andere mensen.

Reeksen van beelden en gedachten vormen een verhaal. Vaak gebruiken we in onze dromen gebeurtenissen uit ons verleden maar soms bereidt een droom ons voor op toekomstige interacties. Interacties gaan we voornamelijk aan met voor ons belangrijke mensen zoals gezinsleden en familie. Dromen worden in het onbewuste deel van je verstand gevormd.

Terug naar begin

 

Wanneer dromen wij?

We dromen tijdens onze slaap. De slaap is een normale periodiek optredende toestand van rust van het organisme. Dit gaat tezamen met een verlaging van het bewustzijn. Hierdoor zijn we afgesloten van de buitenwereld. In deze toestand komt dromen voor. Om te zien of mensen dromen gaat men uit van de metingen van

De wetenschap onderkent drie bewustzijnstoestanden:  
1. het wakker zijn  
2. de normale slaap met vier stadia ookwel de NREM-slaap (Non Rapid Eye Movement slaap -niet snelle oogbewegingen slaap)  
3. de REM-slaap (Rapid Eye Movement - snelle oogbewegingen slaap)

ad 1. Tijdens het wakker zijn verschijnen het alpha- (vooral als men geestelijk niet actief is) en het beta-ritme (uiting van verstandelijke activiteit).

ad 2. Dan begint de NREM-slaap. Het is niet helemaal duidelijk aan te geven wanneer de slaap begint. De visuele waarneming van een persoon houdt op en de ogen beginnen synchroon (tegelijk) of asynchroon heen en weer te gaan.
De ademhaling wordt langzamer en regelmatiger. De lichaamsbewegingen zijn afwezig en er ontstaan langzame regelmatige hersengolven.
Stadium 1 van de normale slaap is bereikt als 50% van de alphagolven verdwenen zijn. Dit duurt maar enkele minuten en is een soort overgangsstadium. De spierspanning verlaagt, de ogen maken langzaam rollende bewegingen en de pupillen vernauwen zich. Soms zijn er dan theta-ritmen.
Stadium 2 van de normale slaap begint bij het verschijnen van onder andere slaapspoelen.
Stadium 3 en 4 hebben grote trage golven, de delta-golven. In stadium 4 komt dit meer dan 50% voor. De slaper is in de laatste stadia moeilijker te wekken. Tussen deze stadia zijn vloeiende overgangen

ad 3. REM-slaap lijkt op stadium 1. De spierspanning van het aangezicht en nek zijn heel laag, ondanks spiertrekkingen. De ademhaling wordt sneller, onregelmatig en ondiep. Er zijn snelle plotselinge oogbewegingen bij beide ogen en we zien gesloten oogleden. Tijdens de REM-slaap is het lichaam tijdelijk verlamd in die zin dat de hersenen geen informatie geven aan het lichaam om te bewegen. Verder neemt tijdens de REM-slaap de hartslag toe, de bloeddruk gaat omhoog en de geslachtsorganen van man of vrouw worden gestimuleerd. Wanneer we mensen tijdens de REM slaap wekken, hebben ze vaak bizarre en onlogische verhaal-dromen.

Terug naar begin

 

Waarom dromen wij?

Dromen zijn in de evolutie een manier van aanpassing. Ze komen voor bij alle zoogdieren. Dromen stellen ons in staat om te denken, ons in te leven of om te spelen met gedachten en ideeen, evenwel zonder dat dit gevolgen heeft voor het dagelijkse leven. Dromen is dus een zeer creatief proces. Het is alsof we tijdens het dromen verbinding maken met allerlei lagen in onszelf, zoals de sociale, de verstandelijke, de emotionele en fysieke laag.

Terug naar begin

Wie droomt er allemaal?

Waarschijnlijk droomt ieder mens. Zelfs mensen die zeggen dat ze niet vaak dromen doen dat. Indien we mensen, die zeggen dat ze niet weten of ze dromen, in een laboratorium wekken tijdens de REM-slaap, de slaapfase die het meest te maken heeft met heldere dromen, dan weten ze in het algemeen de droom te vertellen.

Mensen die een achterstand hebben opgelopen tijdens hun biologische ontwikkeling of die een hersenletsel hebben dromen minder dan gemiddeld. Alcoholmisbruik of teveel geneesmiddelen en/of drugs kunnen ook het droomproces verzwakken. Het onvermogen om je dromen te kunnen herinneren is evenwel niet abnormaal en daar hoef je je dan ook geen zorgen over te maken. Het kan namelijk ook te maken hebben met te weinig uren slaap of het snel wakker worden. Een overvolle levenstijl met weinig tijd voor jezelf werkt niet bevorderend voor je droomleven

Terug naar begin

 

Hoe vaak droomt men per nacht?

Vaak. Dit gebeurt tijdens de normale slaap en tijdens de REM-slaap. Zie ook bij de volgende vraag/antwoord. Normaal gesproken heeft de gemiddelde mens 4 à 5 maal per nacht een REM (Rapid Eye Movement =snelle oog beweging) slaap. Tijdens deze slaap zijn de hersenen heel actief en bewegen de ogen snel heen en weer en op en neer onder de gesloten oogleden. De grote spieren van het lichaam zijn ontspannen. Iedere REM-fase duurt langer dan de voorafgaande. De laatste REM-fase kan tot 45 minuten duren. Ongeveer anderhalf uur voordat de REM slaap begint, en in een steeds korter tijdsbestek tussen de opeenvolgende REM-fases, doet het lichaam andere cycli op van een ander soort slaap. Indien men tijdens deze "diepere" slaapstadia mensen wekt en vraagt waarover ze droomden, dan melden ze veel meer een verstandelijke activiteit die meer op het dagelijkse leven lijkt. Het is meer denkend dan dromend.

De eerste dromen duren maar een paar minuten. Dit zijn de minder levendige dromen. Slechts bij uitzondering kan een ‘echte’ droom verteld worden na het wekken uit de normale slaap in plaats van de diepe slaap. Vroeger dacht men dat een droom maar enkele seconden duurde. Nu weten we dat een gemiddelde droom 10 - 30 minuten duurt .

Terug naar begin

 

Hoeveel tijd gebruiken we voor slapen en dromen?

De gemiddelde persoon droomt 8 uur per nacht. Dat is 33% oftewel een derde van ons leven. Dat houdt in dat we ieder jaar 122 dagen slapen. Iemand die 75 jaar oud wordt, heeft dus 25 jaar van zijn/haar leven geslapen.
We nemen aan dat de meeste dromen plaatsvinden tijdens de REM slaap. We hebben per nacht gemiddeld 5 maal een REM slaap. Per jaar zijn dat 1825 dromen, ook al herinneren we ons die niet allemaal. De persoon die 75 jaar wordt zou dus ongeveer 136.875 dromen hebben gehad.  

De lengte van de droom is gelijk aan de lengte van hetgeen er in werkelijkheid in een waaktoestand zou gebeuren.

Terug naar begin

 

Slapen en dromen dieren ook?

Slaap komt ook voor bij dieren. Ongewervelde dieren, amfibieen en vissen vertonen afwisselende perioden van rust en activiteit. Bij rust nemen ze een bepaalde houding aan en zijn minder gevoelig voor prikkels. E.E.G. meting geeft geen verschil aan tussen perioden van rust en activiteit.

Reptielen tonen gedragsmatig een ander gedrag als ze gaan slapen. Ze hebben echter geen ander E.E.G. patroon alhoewel de ogen wel bewegen. Vogels en zoogdieren komen uit de vroege reptielen. Vogels vertonen gedragsmatig kenmerken van slaap. Ze hebben ook tekenen van REM-slaap, alhoewel dit maar erg kort is.

Bijna alle zoogdieren dromen en vertonen een afwisseling van REM-slaap en normale slaap. Er zijn wel verschillen tussen goede en slecht slapers. Onder de slechte slapers zijn veel prooidieren maar dat is afhankelijk van van de veiligheid die de omgeving het dier biedt.

De beste slapers onder de dieren zijn de grote roofdieren die voor niets en niemand bang hoeven te zijn. Katten slapen 14 uur per dag en 20-25 % van deze tijd is REM-slaap. Dit kun je observeren door de snelle oogbewegingen die tezamen gaan met bewegingen van de poten en ook met kleine geluidjes.

Terug naar begin

 

Hoe kunnen we leren om onze dromen te begrijpen?

Freud zei al dat de dromen de koninklijke weg naar het onbewuste zijn. Ze zijn net als taal gestructureerd en kunnen daarom ook als zodanig bestudeerd worden. Dromen hebben een taalgebruik en we bezitten daarom de mogelijkheid dit te bestuderen. Dromen kunnen problemen die in het dagelijkse gebeuren verhelderen en oplossen.

Terug naar begin

 

Dromen mensen ook in kleur?

Onderzoek toonde aan dat 15-20% van de mensen in kleuren dromen. Je kunt jezelf oefenen om in kleuren te dromen door je dagelijks bewust op kleuren te concentreren. Men zou verwachten dat dit dromen in kleur veel meer zou zijn omdat wij in een visueel ingestelde maatschappij leven, Toch is deze vraag moeilijk te beantwoorden omdat men de kleuren meestal niet zal opmerken. Men kan beter vragen of er kleuren in de droom zijn.
De kleur groen komt het meest in dromen voor.

Op spiritueel gebied zegt men dat een droom die met je ziel te maken heeft en je iets wil leren, altijd op meer dimensionele wijze in kleur en soms geur gezien wordt. De zwart-wit dromen zijn vaak alleen maar een ontlading van de geest, een verwerking en schoonmaken. 

 

Terug naar begin

Wat is een lucide droom?

Een lucide droom is een droom waarin je tijdens het dromen weet dat je droomt. Daardoor kun je de droom sturen en dingen doen die jij wil. Het is heel plezierig om ook vervelende en/of moeilijke dingen uit te voeren en op te lossen. Dat kan niet tijdens een gewone droom want dan gebeuren de dingen je, men doet het je aan.

Terug naar begin

 

Is het normaal dat je blijft dromen over iemand die overleden/overgegaan is?

Ja dat is heel normaal. Vooral tijdens het eerste jaar dat iemand overgegaan is. Het is ook normaal over he te dromen op hun verjaardag of op de dag van hun overlijden. Dit kan heel emotioneel, bizar en verwarrend zijn. Naderhand worden de dromen rustiger en liefdevoller.

Terug naar begin

 

©1999-2005 Drs. Janne Geraets

    

naar droomduiding               naar Senzar.nl