Dromen bij jongeren

- tweetalige kinderen

Moedertaal wisselt bij tweetalige kinderen tijdens de slaap.

Spaans onderzoek naar praten in de slaap bij tweetalige Baskische kinderen toont aan dat meer dan de helft van de kinderen tijdens de slaap praat. De meeste kinderen zijn in één van de twee talen bekwamer. Vervolgens gebruiken ze die dominante taal ook tijdens het praten in de slaap. Een klein gedeelte blijft echter de niet-dominante taal spreken tijdens de praatperiodes in de slaap. Kinderen die aan geen van beide talen de voorkeur geven, blijven zonder voorkeur beide talen spreken.

De onderzoekers vermoeden dat omgevingsfactoren als cultuur en sociale omgeving, evenals op de dag opgedane ervaringen, redenen kunnen zijn dat de kinderen tijdens het praten gedurende de nacht, een voorkeur hebben voor die betreffende taal.

Copyright © 1999- 2003 Drs. Janne Geraets

   terug naar slaapproblemen           terug naar Senzar.nl