Droomduiding

Wim - puberteitsdroom

  Eve Van Dommelen

Apocalyptische droom?

Lieve Janne,

Ik heb als kind en gedurende heel mijn puberteit waarschijnlijk meer dan 10 keer dezelfde droom gehad. Sinds ik in het volwassen leven sta is hij nooit meer teruggekeerd, wat ik eigenlijk wel jammer vind, want ook al is het zo lang geleden, die bewuste droom houdt me nog altijd bezig. Ik krijg er nog steeds koude rillingen van als ik er aan terugdenk. Meer zelfs dan van de herinnering aan de twee visioenen die ik in mijn puberteit had waarin ik meende uitgetreden te zijn.
Laat mij je de droom zo duidelijk mogelijk vertellen.

Ik ben in een grote, witte, lege oneindigheid. Ik voel de aanwezigheid van een persoonlijkheid of ziel, en ik praat er ook mee. Opeens begint de witte wereld te rommelen. In de ene versie vallen reusachtige bomen op de aarde neer, in de andere versie is het alsof giganten alles komen vertrappelen. Als bij wonder overkomt mij helemaal niets. Als de ramp overgewaaid is, ontwaar ik in al die witheid een kleine bloem (soms een grassprietje). Ik ben geneigd dit bloemetje/plantje te plukken en het te koesteren, uit ontroering voor dit misschien wel enig overgebleven leven naast het mijne. De ziel die echter over me waakt overtuigt me om het niet te doen. Midden in het verder bewonderen en het getroost worden door de geheimzinnige, onzichtbare aanwezigheid ontwaak ik meestal. Hoe gek het ook mag klinken, deze droom is altijd mijn beste en lekkerste slaap geweest, maar overdag loop ik rond als was ik helemaal niet van hier. Ik voel me vreemd, bijna uitverkoren, vereerd dat ik zulke dromen mag hebben.

Hopelijk, beste Janne, boeit mijn verhaal je wel een beetje. Ik ben heel nieuwsgierig naar je interpretatie van deze droom.
Indien boeiend genoeg, mag je mijn verhaal gerust publiceren om de website van Spiritueelmagazine.

Hartelijke groeten,

Wim.

P.S. Misschien helpt het meer als ik je wat meer over mijn persoonlijkheid zou blootgeven. Eigenlijk hoef ik je daarvoor niet zoveel te schrijven, want ik ben echt een model-kreeftmens, met als ascendant leeuw. Er is geen vollediger spiegel van mijn ziel mogelijk dan de verklarende teksten op spiritueelmagazine.com. Psychisch denk ik soms wel eens dat ik te kampen heb met het chronisch-eenzaamheids-syndroom.Hallo Wim
De grote leegte kan duiden op het gebrek aan vreugde en enthousiasme. Je mist iets of wilt misschien wel iets kwijt.
De witte kleur kan duiden op wijsheid, de onschuld en zuiverheid van dit alles. Dus er is een kennis van jouw eigen oorspronkelijkheid.
Psychologisch kan dit duiden op je eigen leegte. Dat kan een heel sterke kracht in jezelf zijn Wim maar ook dat je iets heel erg mist. Het witte kan dan ook duiden op de koelheid. Denk maar eens aan sneeuw.
Spiritueel kan het jouw innerlijke ruimte zijn die leeg is. Daarbij is het wel zo dat je je niet alleen voelt, want je voelt iets dat je nabij is en je leidt.
Dan gebeuren er zaken in jouw leven waardoor het rommelt. Er komt onrust. De bomen die op de aarde neervallen kunnen duiden op de harde confrontatie in jouw omgeving met zaken die heel geaard en zakelijk zijn. Het lijkt voor jou of die dingen uit de lucht komen vallen. Ze zijn reusachtig, dus niet iets dat je gemakkelijk kunt wegstoppen. Jou overkomt niets dat wil zeggen je wordt er niet door geraakt of door beïnvloed. 

De giganten kunnen ook staan voor de grote krachten die er, al dan niet in jezelf of omgeving, aanwezig zijn en je diepste willen raken. Dit gebeurt niet. Het is een ramp dat wil zeggen je krijgt het er wel moeilijk mee. Je ziet vervolgens een kleine bloem. Dit kan staan voor een ontwikkeling die pas kort begonnen is. Zo is het ook met het grassprietje dat aangeeft dat er een bewustzijnsverandering plaatsvindt. Je wilt het plukken, je hebt iets ontdekt en wil dat eigenlijk bewaren en koesteren. Zoals je zelf zegt, het is een leven, een groei naast het mijne, naast de situatie waarvan je het gevoel had dat er niets veranderde. De ziel naast je, je geestelijk begeleider of iets in je, zegt dat je dat niet moet doen. Dat kan zijn omdat een geplukt bloemetje naderhand verwelkt en dood gaat. Nu geef je het de mogelijkheid om verder te groeien.

Het waren dromen die je toentertijd had en die aangeven dat je je op de een of andere manier toch ontwikkelde alhoewel je misschien het idee had dat jij stilstond in je wereld. Herken je dat Wim? Laat het me nog even weten.

De leeuw ascendant en zon in kreeft zal waarschijnlijk aangeven dat jij je het liefst beweegt op plaatsen waar anderen je niet zien. Het is heel goed mogelijk dat jij je minderwaardig voelt en een hele sterke verbondenheid hebt met alles en iedereen en vooral de verschoppelingen der maatschappij. Op spiritueel gebied kan dat duiden op een heel sterke verbondenheid met de Žandere wereldŽ. Daarom ook dat jij je wat alleen voelt maar het is heel goed mogelijk dat je daar op een bepaalde manier ook voor gekozen hebt in dit leven.

Je veel spirituele groei en warmte toewensend
In broederlijke liefde
Janne Geraets

 

Copyright Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets

     naar droomduiding kinderen   naar slaapproblemen     naar dromen      naar Senzar.nl