Duiding

Jongen 9 jaar

 

Nachtelijk avontuur van mijn zoon, wat betekent dit?

Mijn zoon riep me op een nacht. Hij huilde en vertelde me het volgende:

Een grote, rode vogel had in zijn kamer rondgevlogen. De vogel zo groot als een roofvogel. Het beest was door het gesloten raam naar binnen gekomen. Hij wilde mijn zoon pakken. Met zijn poten had de vogel hem op diverse plaatsen geknepen. Aan de kledingkast slingerde een anker, aan een ketting, heen en weer. Op een gegeven ogenblik greep de vogel mijn zoon en zette hem op het anker. Dit vond mijn zoon helemaal niet leuk. Hij werd er misselijk van. De vogel bleef maar rondvliegen in zijn kamer. Mijn zoon zei: “mam, ik heb dit niet gedroomd. Het was zo echt!” Hij is twee dagen ziek geweest met flinke hoofdpijn en koorts. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft gehad.

Shirley

 

 

Jonge kinderen hebben een belevingswereld, waarin ‘onze’ werkelijkheid, hun dromen en hun fantasieën als een geheel worden ervaren. De drie werelden zijn met elkaar verweven en lopen sterk door elkaar heen.

Zo vrij als een vogel in de lucht luidt het gezegde. De vogel in zijn droom staat symbool voor vrijheid, maar ook voor de ziel van je zoon. Jouw zoon heeft een grote behoefte om vrij te zijn.Deze behoefte heeft de vorm van een vogel aangenomen. De vogel is groot dat wil zeggen sterk ontwikkeld. Zijn behoefte aan vrijheid is dus erg groot.

De kleur rood die de vogel heeft, geeft aan dat dit gevoel agressief is en intensief beleefd wordt. De roofvogel die op zoek is naar een prooi, een slachtoffer, is een verdere aanduiding voor het agressieve en angstopwekkende.

Je zoon wil of kan dit alles niet toelaten, het raam was immers gesloten. Toch komt deze emotie om vrij te zijn naar de oppervlakte, tot zijn bewustzijn. De vogel komt binnen. De dreigende krachten werken door, je zoon wordt in zijn lichaam geknepen alsof hij wakker moet worden. Er moet eigenlijk iets gebeuren. De hoofdpijn en koorts kunnen beperkende krachten zijn die hem weerhouden dit echt te gaan doen.

De zekerheden en het houvast (het anker), het niet verder kunnen/willen van je zoon zijn afhankelijk van zijn opgedane en opgeborgen ervaringen (kledingkast), maar zelfs deze wankelen (slingeren) onder het gebeuren. Hij wordt er letterlijk en figuurlijk ziek van. Zijn ziel blijft hem met deze vrijheidsdrang confronteren, want de vogel gaat niet weg en blijft in zijn bewustzijn aanwezig. Daardoor is je zoon waarschijnlijk nog ziek. Het zijn waarschijnlijk de plaatsen waar de vogel hem op zijn lichaam kneep.

Janne Geraets

Copyright © 1998- 2004, Drs. Janne Geraets

     naar droomduiding kinderen   naar slaapproblemen     naar dromen      naar Senzar.nl