Duiding

Govert 11 jaar

Monster in de w.c.

Ik droomde dat ik in bed lag te slapen en toen werd ik wakker en moest ik naar de w.c. En toen ik daar binnenkwam, zag ik een monster en toen schrok ik heel erg en toen rende ik naar papa en mama en toen vertelde ik alles.( nog steeds in mijn droom).
En laterna ging ik weer een keer naar de w.c. en toen stond het monster er weer en toen rende ik naar de kamer, daar pakte ik een spiegel en hield die voor het monster en het monster schrok en ging ineens in rook op.

Govert Jansen 11 jr.

 

Duiding

Dit is een typische droom die de angst aangeeft waarmee wij allemaal in ons leven te maken hebben gehad. 

Het in bed liggen duidt er op dat Govert lekker ontspannen is en zich rustig voelt. Dan wordt hij ergens wakker van en moet naar het toilet. Er is een aandrang en hij wil letterlijk en figuurlijk iets kwijt. Deze emotie die hem een druk en spanning geeft, wil hij verwijderen, kwijt raken. Dat wil hij op een intieme wijze, op het toilet. In die intimiteit komt hij echter iets tegen waar hij gevoelsmatig niet mee weet om te gaan. Hij geeft deze voorheen onduidelijke gevoelens een bepaalde angstige vorm, namelijk de gestalte van een monster. Dit is wel nog eng en wat vaag maar het kan nu wel benoemd worden, het heeft een gestalte gekregen.

Het monster staat mogelijk symbool voor Goverts kinderlijke angst voor de dood of voor veranderende krachten in zijn lichaam, die hij nog niet weet te benoemen. Hij schrikt hevig van die confrontatie met zijn gevoelens. Hij weet er niet mee om te gaan en gaat daarom naar zijn ouders die hem raad en geborgenheid geven.

De drang blijft aanwezig, het probleem is niet opgelost en hij gaat weer naar het toilet. Daar is opnieuw die confrontatie met dat grote onbekende angstige in hem. Hij rent nu terug naar zijn eigen kamer en maakt contact met zijn eigen ik. Vervolgens pakt hij de spiegel. Dit kan betekenen dat hij door het praten met zijn ouders, grip op de situatie heeft gekregen. Hij houdt dat onbekende stuk emotie een spiegel voor. Hij weet hoe te handelen. De emotie ziet zichzelf. Het vage gevoel krijgt nu letterlijk een gezicht en schrikt dat het zo monsterlijk is. Dan gaat het in rook op en verdwijnt.

Samenvattend: In deze verwerkingsdroom heeft Govert tijdens zijn droom inzicht gekregen in een deel van een voor hem onbekend gevoel. Hij heeft dit gevoel herkend en een plaats gegeven. Daardoor is ook die onbestemde angst verdwenen. In mythen waar de mens strijdt tegen de monsters, is dit vaak de strijd van het licht en het positieve tegen de demonen van onwetendheid en duisternis. Zo heeft Govert zijn eigen onwetendheid overwonnen.

c) 2001 Janne Geraets

Copyright 1998- 2003, Drs. Janne Geraets

     naar droomduiding kinderen   naar slaapproblemen     naar dromen      naar Senzar.nl