Duiding

Justine 8 jaar

Grotte 1

In een gevaarlijke grot

Mama, Justine en Serleij en Valerij en papa. We stonden aan de kant want ales zat vol water en er zatten krokodilen in. Maar we gingen snel op de brug zitten maar er was nog een meisje van 8 bij zoals mij maar dat meisje kende ik niet. En er zatten allemaal mannetjes aan de brug te wibbelen. Een mannetje zei ga daar maar vanaf. Nee zijden we. We gingen snel over de brug en het niewe meisje had een geheime gang gevonden. En we gingen er allemaal door heen. Eerst door de lava die niet zo heet was, en daar was het einde van de grot. En we ginge allemaal naar huis.

Einde

Justine Verweijen, 8 jaar, Nijmegen,

 

Duiding

De volgorde van de genoemde namen geeft de rangorde, de belangrijkheid en plaats aan van de personen die voor Justine in haar leven nu een heel voorname rol hebben. Haar moeder staat voorop, gevolgd door haar jongere zusjes Shirley en Valerie. Dan pas komt de vader. Het is op deze leeftijd vaak zo dat de vader er een beetje bij lijkt te hangen, het meest ver van hen vandaan staat.

Justine bevindt zich ten tijde van de droom waarschijnlijk in een situatie die een groot beroep doet op haar emoties en gevoelens (alles zit vol water). Ze kan het evenwel tezamen met haar familieleden van een afstand bekijken (ze staan aan de kant) en wordt niet door die emoties opgeslokt (ze staat niet in het water). Er zitten krokodillen in het water dat wil zeggen dat er heftige emoties aanwezig zijn, die angsten bezorgen en die zij bedreigend vindt. Zij en haar familie maken zich zorgen. Het kan ook betekenen dat ze zich angstig maakt over haar eigen gevoelens en dan vertegenwoordigen de krokodillen haar eigen kinderlijke angst.

Het kan ook een symbolische aanduiding zijn voor haar gevoelens en driften die ze niet zo goed weet te plaatsen, zoals de angst voor de dood en het sterven of voor de hardheid van de wereld.

Vervolgens gaan ze op de brug zitten. Dit kan duiden op een gevoel van verbondenheid die tussen Justine en de andere gezinsleden bestaat. Dit kan ook staan voor de overgang van de ene (levens-) periode naar een andere (levens-)periode. Er heeft een rijpingsproces plaatsgevonden, het inzicht is bereikt en nu kan ze verder.

Een meisje zit er bij, hetgeen kan duiden op haar andere ik, haar spiegelbeeld. Dit wordt bevestigd door dezelfde leeftijd. Dit gebeurt vaker in dromen.

Dan zijn er mannetjes die aan de brug wiebelen. De mannetjes kunnen symbool zijn voor de rationaliteit, het intellect dat probeert die brug te laten instorten. Verstandelijk zijn er dus allerhande kleine vragen en twijfels die de brug, de band tussen de familieleden, doet wankelen. Een mannetje vraagt zelfs of ze er van af gaat dat wil zeggen een stuk intellect, denken, vraagt haar om die band met de anderen los te laten. Dat willen ze allemaal niet doen. Het meisje, de onbekende hulp, weet dan een nieuwe gang te vinden. Het spiegelbeeld van onze droomster weet een uitweg te vinden, die voorheen niet bekend was. Ze gaan er allemaal doorheen. Het hele gezin is het dus eens met die oplossing. Ze moeten dan wel door de lava heen, dat wil zeggen dat ze allen door een reeds bekende, maar wat afgekoelde emotie heen moeten gaan.

De emotie, het onderdrukte gevoel, is niet meer zo heet, is een heel stuk afgekoeld. Dan is er het einde van de grot, een einde aan de inwijding (?). Vroeger werden mensen vaak in grotten ingewijd en verkregen hier inzicht. Het kan ook zijn dat de grot staat voor Justines oer-vrouwelijkeheid waar ze mee geconfronteerd is.

Copyright 1998- 2004, Drs. Janne Geraets

     naar droomduiding kinderen   naar slaapproblemen     naar dromen      naar Senzar.nl