Nachtmerrie - conservatieven

 

Conservatieven hebben vaker nachtmerries

In Amerika stond pasgeleden met grote koppen in de krant: “Republikeinen hebben meer nachtmerries dan democraten.” Aanleiding voor het artikel is een onderzoek van K. Bulkeley. Deze heeft in zijn studie gekeken naar mannelijke en vrouwelijke studenten die zichzelf identificeerden met politiek links, in Noord-Amerika de liberalen, of politiek rechts, in Noord-Amerika de conservatieven. Vervolgens analyseerde hij de vele verschillende kenmerken van ieders droom.

Hij deed dat in de periode 1996 tot 2001. De droomverslagen die hij verzamelde, werden aangevuld met enkele verschillende opvattingen over politieke geloof. Gezegd moet worden dat de meeste studenten zich niet zo betrokken voelden bij enig politieke stroming.

Bulkeley wilde evenveel mannen als vrouwen in het onderzoek. Omdat er maar 14 mannen zichzelf conservatief noemden, konden er in de andere groepen ieder ook maar maximaal 14 personen meedoen. Hij kwam daarbij samenvattend tot de volgende resultaten. 

 

De opmerkelijke zaken die de onderzoeker tegenkwam zijn:

1. Linksgeoriënteerden hebben dus vaker vrouwelijke karakters in hun dromen terwijl rechtsgeoriënteerden twee maal zo vaak over mannelijke karakters dromen dan over vrouwelijke karakters.

2. Links heeft minder bekende figuren, minder vrienden, meer familieleden en minder dieren in hun dromen. Rechts droomt meer over bekende figuren, meer vrienden, minder familieleden en meer over dieren.

3. Links is minder vaak de aanzetter tot agressieve interactie in de dromen en hun agressie is minder lichamelijk van aard. Rechts is daarentegen vaker agressor in de dromen en de dromen zijn veel vaker lichamelijk

4. Linksgeoriënteerden hebben meer dromen over vriendelijkheid en goed geluk, en minder dromen over rampzalige zaken. Rechtsgeoriënteerden hebben een groot aantal dromen over rampen en minder dromen over vriendelijkheid en goed geluk.

5. Rechtsgeoriënteerde mannelijke studenten hebben het laagste percentage dromen over familieleden en seksuele voorvallen maar wel het hoogste percentage dromen over dierlijke personen en het zijn van een agressor.

6. Linkse mannen hebben het meeste vrouwelijke figuren in hun dromen en het minste vormen van agressie.

7. Linkse vrouwen hebben het laagste percentage als het gaat om agressor te zijn in hun droom. De hoeveelheid vriendelijkheid en goed geluk komt bij hen het meest voor.

8. Rechtse vrouwen hebben de grootste frequentie dat er sprake is van seksuele interactie en van lichamelijke agressie.

Het is te voorbarig om conclusies te mogen trekken omdat dit een eerste studie over dit onderwerp is en omdat het maar een kleine groep is. Ook het gegeven dat er maar 14 conservatieven waren heeft Bulkeley sterk beperkt. Daarbij heeft hij ook geen gebruik gemaakt van statistische analyses. Zelf is hij voorzichtig met de uitleg en geeft hij zelfs toe dat zijn eigen politieke voorkeur zijn interpretatie zou kunnen kleuren.

Verbazingwekkend is wel dat de partijofficials hun commentaar op deze studie hebben willen geven.

 

Literatuur
Bulkeley, K., Dream Content and Political Ideology. (2001). 

© augustus 2001-2003 – Drs. Janne Geraets

 

terug naar slaapproblemen        terug naar narcoleptie       terug naar Senzar.nl 

Terug naar start Kinderpagina.Info