Slaap en ouderen

Muziek verbetert de slaapkwaliteit in ouder volwassenen

 

Door het luisteren naar muziek voordat je naar bed gaat, verbetert bij 35% van de oudere mensen de slaap.
Oudere mensen met slaapproblemen zeggen beter te kunnen slapen als ze 45 minuten naar rustige muziek hebben geluisterd. Onderzoekers in Taiwan ontdekten dit bij 60 mensen in de leeftijd van 60 tot 83 jaar. Eerst wordt deze groep in tweeŽn gesplitst, een groep krijgt muziek te horen, de andere niet. De muziekgroep die zorgvuldig uitgezochte muziek beluistert, ervaart lichamelijke veranderingen die helpen om rustiger te slapen. Daar hoort een lagere hartslag en een langzamere ademhalingssnelheid bij.
 
In de eerste week van het drie weken durende onderzoek, geeft 26% van de muziekgroep een algemene verbetering aan en dit wordt hoger, nadat ze de ontspanningstechniek voor kalmerende muziek zijn gaan beheersen.
De deelnemers zijn oudere grootstedelijk volwassenen met slaapproblemen. Een aantal mensen zijn niet opgenomen in het onderzoek, namelijk mensen die medische problemen hebben, evenals personen die slaapmedicijnen nemen, mensen die veel cafeÔne drinken of personen die bestaande ontspanningstechnieken zoals meditatie al gebruiken.
 
De muziekgroep mag uit zes bandjes kiezen die de zachte langzame muziek benadrukken. Er is een bandje bij met Chinese volksmuziek en vijf andere, die volgens het onderzoek van Marion Good uit Cleveland aangetoond hebben effectief te zijn bij het verminderen van pijn na een operatie. Het muziek heeft 60-80 maten per minuut, zoals bij jazz, folk of orkestrale muziek.

De slaapkwaliteit wordt gemeten bij de muziekgroep voordat ze met de techniek beginnen en de drie weken hierop volgend. Dat geldt ook voor de controle groep die geen muziek aangeboden krijgt.
 
Mensen in de muziekgroep scoren significant beter op de totale slaapeigenschappen en in vijf van de zes ondercategorieŽn, die gebruikt worden om de slaapkwaliteit te meten. Hier hoort ook het beter en langer slapen in de nacht bij, evenals het minder disfunctioneren overdag. Het enige element dat niet verbetert na het luisteren van de muziek is slaapverstoring.
 

 

Geraadpleegde literatuur
- Lai, H-L, Good, M., Music improves sleep quality in older adults. In: Journal of Advanced Nursing V. 49 (3), p234 February 2005
- Listening to music before bedtime improves sleep by more than a third says study.
Blackwell Nursing. JAN In The News. 01 February 2005. Online op http://www.blackwellpublishing.com/nursing/news/news.asp?id=124
- Reuter, Music improves sleep quality in older adults,  Feb 2, 2005. Online op http://www.reuters.co.uk/newsArticle.jhtml?type=oddlyEnoughNews&storyID=7514489&section=news&src=rss/uk/oddlyEnoughNews
 
 
© Februari 2005 Drs. Janne Geraets

 ©1997-2006 Drs. Janne Geraets

                                           

naar dromen        naar slaapproblemen           naar Senzar.nl      naar slaap en ouderen