Ploegendienst

Denken mensen in de nacht anders?


Mensen zeggen wel eens dat ze 's nachts veel beter doorwerken. Onderzoek in Pittsburg (1997) toonde aan dat dit een tegengesteld effect kan hebben en het juist meer problemen oplevert. De behoefte van het lichaam om te slapen vanwege het biologische 24-uurs ritme, vertraagt de denkprocessen gedurende de nacht. Ook bestaat de kans dat hierdoor de denkvaardigheden de volgende dag verminderd zijn.
Hierdoor blijkt er dus een extra risico te zijn voor nachtwerkers en nachtrijders waarover men zich tot nu toe alleen zorgen maakten over hun neiging om in slaap te vallen.
De interne lichaamsklok zou de sne lheid van de hersenen om informatie te verwerken beïnvloeden. Wanneer je 's nachts denkt, gebeurt dat waarschijnlijk trager omdat je de energie nodig hebt om je behoefte om te gaan slapen te onderdrukken.

In het onderzoek kregen 18 gezonde jongvolwassenen 36 uur bedrust zonder te mogen slapen of werden ze al die tijd in bed wakker gehouden. De deelnemers kregen geen informatie over de tijd. Verder kregen ze ieder uur voedingssupplementen. Men wilde zo voorkomen dat de deelnemers zich slaperig gingen voelen omdat ze te veel gegeten hadden. Ieder uur kregen ze vaardigheidstests waarbij men moest uitvinden of zinnen goed of fout waren. Daarbij werd de snelheid en juistheid van de antwoorden genoteerd. De vragen werden op een normale positieve en op een ontkennende manier gesteld. Ontkennende vragen zijn vragen met een ontkenning er in zoals: ik heb geen aandacht voor ….. Hiervoor heb je meer tijd nodig omdat de informatieverwerking langer duurt. Door de snelheid van deze extra informatieverwerking dag en nacht bij te houden, kon men algemene effecten van luiheid en onoplettendheid uitbannen en alleen maar de snelheid van het denken meten.

Conclusie is dat mensen 's nachts trager denken. Dan kan zijn omdat mensen 's nachts opdrachten en taken anders benaderen dan overdag. Tevens was er een vertraging in het verwerken van informatie op de dag volgende op de nacht dat men niet geslapen had.

C) Januari 2001, Janne Geraets


Terug naar senzar.nl

Copyright Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets
Laatst bijgewerkt: 15 januari 2008