Slaapproblemen - schoolgaande kinderen

Slaaptekort

 

 
Kinderen en slaaptekort
 
Hoeveel slaap hebben mijn kinderen eigenlijk nodig, zult u zich afvragen? Dat kan variëren en is afhankelijk van het kind en de gezondheidstoestand van uw kind. Kinderen op de basisschool hebben 10 tot 12 uur slaap nodig om de energie te herstellen die noodzakelijk is om te groeien.
Slaapdeskundigen geven aan dat uw kind tenminste negen uur slaap nodig heeft om zich gezond te voelen. Volgens de National Sleep Foundation hebben de meeste pubers tenminste 8 ½ uur slaap nodig maar men schat dat slechts 15 % hier daadwerkelijk aan toekomt. 25% komt niet eens aan zeven uur toe. Het komt mede omdat de maatschappij van de kinderen vraagt om op de verkeerde tijd te slapen. Onderzoek toont ook aan dat pubers en jong volwassenen later neigen te gaan slapen en wakker worden dan volwassenen. De biologische lichaamsklok gaat door en geeft vanwege de vele activiteiten in de avond een natuurlijke bedtijd die steeds later is. De gemiddelde natuurlijke bedtijd van middelbare scholieren in Amerika is 23.00 uur. Maar men moet wel weer vroeg opstaan. Het gevolg hiervan is natuurlijk dat men zich overdag slaperig voelt. De biologische klok van de jongeren loopt niet meer gelijk met de schoolklok. Dit leidt dan weer tot slechtere prestaties.
De gemiddelde slaaptijd tijdens de schoolweek is bij 13 jarigen gemiddeld 7 uur en 42 minuten en vermindert bij 19 jarigen naar gemiddeld 7 uur en 4 minuten. Er is dus een toename aan en behoefte om te slapen.
 
Dr Lenfant uit Washington zegt dat voldoende slaap sterk verbonden is met een goede gezondheid en goede prestaties. Dat geldt zeer zeker als de kinderen in de pubertijd komen.
Zo geeft 23% van de teenagers aan dat zij klachten hebben over vermoeidheid terwijl dat 11% van de jongere kinderen dat aangeeft.
Bij dit alles moet de maatschappij zich eigenlijk bewust zijn van de gevaren die er kunnen ontstaan als kinderen rijden en dromerig zijn. Dat geldt voor de fiets en bromfiets. Kinderen kunnen zo vaker een aanleiding vormen voor verkeersongelukken.
 
Herkenning slaapproblemen
De gevolgen van slaapproblemen zijn onder andere moeheid, concentratiegebrek, irritaties, frustraties, en impulsief en emotioneel gedrag. De American Academy of Child and Adolescent Psychiatry heeft een aantal herkenningspunten om te ontdekken of uw kind mogelijk slaapproblemen heeft. Dit kan het geval zijn als uw kind
Dit kunnen mogelijke aanwijzingen zijn voor slaapproblemen en leiden tot problemen.
Slaapproblemen kunnen echter ook te maken hebben met de slechte slaapgewoontes van uw kind of vanwege de angst om in slaap te vallen. De problemen kunnen zich echter ook uiten in  slaapwandelen, praten in de slaap en nachtschrik.
Kinderen die slaapwandelen lijken wakker te zijn maar zijn eigenlijk nog steeds in slaap. Hierbij moet u oppassen want ze kunnen zich bezeren. Meestal begint het slaapwandelen tussen het 6e en 12e levensjaar. Jongens hebben er meer last van dan meisjes en het ‘zit in de familie’.
 
Meestal zijn de slaapproblemen slechts sporadisch of tijdens een bepaalde periode. Er is dan geen rede tot bezorgdheid. Indien de problemen echter blijven voortduren en dat het dagelijks functioneren hierdoor nadelig beïnvloed wordt, dan kan dit erg wijzen op emotionele problemen en dan is het aan te raden een goed gesprek aan te gaan met het kind of de puber. Samen naar de arts gaan kan dan verder helpen.
Problematisch is dat slaapproblemen vaak niet als zodanig herkend worden. Daarbij komt nog dat mensen dit gebrek aan slaap maar al te vaak foutief rangschikken als zijnde hyperactief gedrag of gedragsproblemen. Ook wordt vaker gedacht aan verveling of de hectische levensstijl van de kinderen.
 
 
Geraadpleegde literatuur
Morris, M., Sleep experts to teens: Please, get your zzz's Lack of proper rest poses health, education risks, September 29, 2000
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/children/09/28/sleepy.teens.01/index.html
Even kids suffer from sleep deprivation, February 27, 2001
http://www.cnn.com/2001/HEALTH/parenting/02/27/kids.sleep/index.h
Frieden, J., Teen Sleep Deprivation A Serious Problem,
http://my.webmd.com/content/article/27/1728_60579
 
mei 2004, Drs Janne Geraets
Copyright © 1997- 2006 Drs Janne Geraets

                                                                     terug naar senzar.nl        terug naar dromen         terug naar slaapproblemen kinderen