Slaapproblemen - schoolgaande kinderen

 

 
 
 Meer slaapstoornissen bij schoolgaande kinderen dan ouders denken.
 
Ouders met kinderen denken dat ze weten wanneer hun kind slaapproblemen heeft. Zij worden tenslotte geroepen voor een glas water of een nachtkusje. Nieuw onderzoek toont evenwel aan dat kinderen tussen 4 en 9 jaar veel meer slaapstoornissen hebben dan men voorheen aannam.
 
Het blijkt dat 37 procent van de leerlingen op de een of andere manier last heeft van slaapproblemen. Hieronder vallen de weerstand om naar bed te gaan, de angst om te gaan slapen, problemen met het in slaap vallen of het in slaap blijven, gedragingen als slaapwandelen en bedplassen , evenals ademhalingsproblemen zoals snurken of het naar adem snakken tijdens de slaap, alsook slaperigheid overdag. 
Voor het onderzoek heeft men kinderen, leerkrachten en ouders ondervraagd. Het blijkt dat leerkrachten een beter beeld hebben over slaperigheid bij jongere kinderen dan de ouders.
 
Als men aan ouders en kinderen vraagt of ze goed geslapen hebben, dan geven kinderen en ouders een ander antwoord. Kinderen geven namelijk veel vaker aan dat ze slaapproblemen hebben dan hun ouders dat doen. Zo zegt 25% van de kinderen last te hebben met het in slaap vallen, terwijl maar 5% van de ouders dit zegt te weten. Tevens zeggen 14% van de kinderen ‘s nachts wakker te worden terwijl maar 4.6% van de ouders dat weet. Deze laatste twee problemen komen meer voor bij 4 tot 6 jarigen dan de 7 tot 9 jarigen.
Te weinig slaap kan de stemming van een kind beïnvloeden evenals het concentratievermogen en de verwerking van het geleerde.
 
 
Signalen van slapeloosheid.
Ouders moeten opmerkzaam worden indien hun kind in het weekend tot 11-12 uur blijft slapen. Zeker als het kind door de week ook nog traag is met het vlug opstaan. Dit zou een signaal kunnen zijn. Dit gedrag hoort namelijk niet bij deze leeftijdsgroep. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen gemiddeld 10 uur slaap nodig hebben. Ook kinderen die luid snurken, zeker als ze slaperig zijn, zouden voor nader onderzoek beter een arts kunnen raadplegen. Maar om te weten of een kind nu echt slaapproblemen heeft, kunnen we dit het beste aan het kind zelf vragen.

 

Copyright © 21997- 2005 Drs Janne Geraets

                     terug naar senzar.nl        terug naar dromen         terug naar slaapproblemen kinderen