Duiding

Shanti 7 jaar

4167483ntyYdUPOPR_photo.jpg (74152 octets)

Franck Bruel, Paysage de Neige III

Hallo Janne,

,,We gingen met de kinderen uit de kleuterklas waar ik vorig jaar in zat op reis. De invaljuf ging met ons naar een sneeuwland. Er was heel hoog gras en daar bovenop lag sneeuw. Onder dat gras lagen grijze eieren. Ze waren heel erg groot. Juffrouw zei dat dat boterhammen waren en dat in de eieren kikkers zaten. Toen gingen we naar de klas en werd ik wakker."

Shanti, 7 jaar


Duiding

Het met de klas op reis gaan kan duiden op het op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen of het zoeken naar een andere houding jegens anderen. Reizen in dromen komt bij mensen naar boven als ze zich afvragen waar ze mee bezig zijn, waar ze naar op weg zijn en wat ze in hun leven willen.

De invaljuf neemt de kinderen mee naar een sneeuwland. Dit sneeuwland kan mogelijk staan voor het denken van Shanti dat nog duidelijke vormen moet krijgen. Het kan ook betekenen dat er emotionele problemen zijn die nu aandacht krijgen. Een nog andere mogelijkheid  is dat er een emotionele afstand is tussen Shanti en de invaljuf.
Op geestelijk gebied staat het sneeuwland voor zuiverheid en ongereptheid. De juf vertelt iets dat nog onbekend is voor de kinderen.

Het gras duidt op het zoeken naar bescherming. Gras staat ook symbool voor nieuwe ideeŽn en rijping. Hoog gras duidt er op dat er bepaalde krachten verspild worden en dat deze onder controle gebracht dienen te worden. Misschien is het momenteel moeilijk voor Shanti om te onderscheiden wat belangrijk en wat onbelangrijk is. In ieder geval is er in de periode van haar droom een ontevreden gevoel over de bestaande situatie.

Haar denken zou een ordening aan moeten brengen in haar bestaan. Nu ligt er echter op het lange gras sneeuw dat wil zeggen dat de situatie niet zichtbaar is maar toegedekt. Spiritueel kan er een bewustzijnsverandering op gang zijn gezet maar dat is nog ondergesneeuwd. De mogelijkheid om tot positiviteit te komen ondervindt emotionele (kou) problemen.

Er liggen grijze eieren dat wil zeggen er liggen nieuwe mogelijkheden en vaardigheden. Ook dit ligt in het hoge gras en toegedekt door de sneeuw. De grijze kleur kan duiden op toewijding. Ze heeft een grote toewijding maar die moet nog ontdekt worden.

De juf geeft aan dit alles de betekenis van boterhammen. Dat kan staan voor essentiŽle voeding, letterlijk en figuurlijk. Psychologisch staat brood voor zingeving en hoe mensen samenleven in een gemeenschap. Ze vindt de algemene situatie zoals die nu is, essentieel veranderd moet worden om normaal te kunnen functioneren.              

Er zitten kikkers in de eieren dat wil zeggen dat er volgens de juf mogelijkheden aanwezig zijn om te veranderen. Denk maar aan het sprookje waarbij de prinses de kikker moet kussen waardoor deze verandert in de mooie prins. Daarna gaan ze naar de klas, de reis of het proces is afgerond en ze komen allemaal weer goed thuis. Het hele proces en de verkregen inzichten hebben iets opgeleverd.

We kunnen zeggen dat Shanti mogelijk emotionele problemen ondervindt naar zichzelf en haar invaljuf. Deze laatste ziet echter de capaciteiten van Shanti en weet op de een of andere manier iets nieuws bij haar op te roepen. Maar Shanti zal een nieuwe houding moeten aanleren. De juf vindt deze houding noodzakelijk voor iedereen. Als Shanti dat doet, dan liggen er vanwege haar toewijding grote groeimogelijkheden, waarbij ze ook zinvoller met haar omgeving kan omgaan.

Janne Geraets

Copyright © 1998- 2003, Drs. Janne Geraets

Meer foto's van Franck Bruel: http://www.alertes-meteo.com/

 

     naar droomduiding kinderen   naar slaapproblemen     naar dromen      naar Senzar.nl