Slaapproblemen

Slaapseks

Seksueel gedrag tijdens de slaap

 

Stel je eens voor, je wordt midden in de nacht wakker omdat je partner probeert seks met je te bedrijven terwijl hij/zij in een diepe slaap is. Amerikaanse onderzoekers hebben dit fenomeen Ďslaapseksí of ook wel SBS (sexual behaviors during sleep) genoemd. Men gebruikt ook de term sexsomnia. Hiermee geven ze aan dat er mensen zijn die seksuele handelingen verrichten op zichzelf of bij hun partner, terwijl ze slapen. De handelingen variŽren in hevigheid van een storend kreunen tot ongewilde en soms gewelddadige seksuele toenaderingen naar de partner. Opvallend verschijnsel is, dat hoe ernstig dit nachtelijk gedrag ook was, de desbetreffende persoon zich de volgende ochtend niets meer weet te herinneren. Het is zelfs zo dat de partner vaak niet eens weet, dat de Ďdaderí het zelf niet meer weet! Wetenschappers van Stanford nemen aan dat de toestand veroorzaakt wordt door slaapproblemen gecombineerd met emotionele problemen.Professor Guilleminault bestudeerde 11 patiŽnten en deelde ze in drie groepen, overeenkomstig de ernst van hun symptomen.

1. De eerste groep is de groep die irritant is voor hun bedgenoot maar geen schade veroorzaken. Een vrouwelijk persoon in deze categorie geneerde zich voor haar man en kinderen omdat haar kreunen hen uit hun slaap hield.
2. De tweede groep bestaat uit personen die irritant zijn voor hun bedgenoot en soms schade veroorzaken. Het verwijst naar zelfbevredigingactiviteiten. Zo brak een persoon twee vingers omdat hij probeerde te ontkomen aan de beperkingen die hij genomen had, om zijn nachtelijk gedrag in te perken.
3. De derde groep bestaat uit zeven studies die te maken hebben met ongewild en soms gewelddadig seksueel opdringerigheid jegens de bedgenoot en anderen tijdens het slapen. Gewelddadigheid en brutaliteit kenmerken deze ontmoetingen. In een geval probeerde de patiŽnt zelfs zijn vrouw te wurgen.

 

 

De onderzoekers maken tijdens de slaapobservatie geluid- en video-opnames. Een opmerkelijke ontdekking wordt er gedaan als men kijkt naar het normale patroon van de vijf slaapfases. Iedere slaapfase heeft namelijk een eigen hersenpatroon. Het blijkt dat patiŽnten die beÔnvloed worden door slaapsex, ongewone patronen hebben tijdens een van die slaapfases. Er zijn tijdens hun slaap korte onderbrekingen te zien. De slaapsex vindt plaats tijdens die plotse storingen in de slaapcyclus.

Een andere opmerkelijke ontdekking is dat zeven van de patiŽnten in hun verleden al te maken hebben gehad met slaapwandelen. Ook zijn er andere ongeregeldheden geweest zoals REM gedrag stoornissen, apneu, bedplassen. Sommige hebben zelfs aanvallen. Dit wijst op het niet goed functioneren van de chemie van de zenuwen in de hersenen.
 

Het seksueel gedrag vindt plaats tijdens de slaap en behoort tot de parasomnieŽn. Het zijn meestal mannen onder de 35 jaar. die zich voor onderzoek opgeven.

De kenmerken van slaapseks zijn:

-         het kan te maken hebben met seksuele opwinding

-         men heeft een erectie

-         er is een vaginale vochtafscheiding bij vrouwen

-         er vindt een zaadlozing plaats

-         men zweet hevig

 

Elf van de tien patiŽnten uit het onderzoek van Guilleminault werden behandeld en genezen middels behandeling tegen slaapstoornissen inclusief aan valium gelijkende drugs en behandelingen die men bij ademhalingstoornissen gebruikt. Ook blijken clanazepam of antidrepressiva of melatonine te helpen.

 

Iedere patiŽnt blijkt last te hebben van bijkomende emotionele problemen. Zonder die emotionele problemen zou hun slaapstoornis waarschijnlijk tot uiting zijn gekomen middels slaapwandelen of praten tijdens de slaap. Het blijkt dus dat het een medisch probleem is en dat het behandeld kan worden. Daarbij is het wel opvallend dat de personen die er last van hebben zeggen, dat ze het al heel lang hebben (zelfs tot 15 jaar) maar dat men vanwege schaamte hier niets over durft te zeggen tegen de arts. Het is voor agressor en slachtoffer altijd heel moeilijk en beschamend zich hierover uit te laten. Aan wie moeten ze het vertellen?

 

Indien we slaapwandelen en slaapseks met elkaar vergelijken, dan zien we de volgende zaken:

 

Slaapwandelen                                                                     Slaapseks

Meestal ontstaat het tijdens langzame golf slaap                            Ontstaat tijdens de niet-snelle oog bewegingsslaap   

Beginnend in eerste eenderde deel van de slaap                             Kan elk moment tijdens de slaap ontstaan

Geen seksuele opwinding aanwezig                                                   Seksuele opwinding veelvuldig aanwezig

Duurt minder dan 30 minuten                                                              Duur kan langer dan 30 minuten zijn

Soms gewelddadig, verwondend en zelf verwondend                 Uitzonderlijk gewelddadig gedrag

Buiten bed wandelend                                                                              Zelden buiten bed wandelend

Vooral bij kinderen                                                                                    Vooral bij volwassenen

 

 

De schrijver en psycholoog Mangan doet onderzoek op basis van wat mensen hem via het internet mededelen. Hij ziet mensen met slaapsex als mensen die in een gescheiden toestand leven, te vergelijken met mensen die meerdere persoonlijkheden hebben. In hun slaap zijn het totaal andere personen. Vermoeidheid, stress, gebruik van alcohol en drugs kunnen deze gebeurtenissen bespoedigen. Blijkbaar heeft seksuele ontkenning en frustratie weinig met dit gedrag te maken.

 

Hij analyseerde de ervaring van de 121 mensen die hem op het Internet informeerden en dat leverde hem zes verschillende onderwerpen op:
1) ervaringen van angst en gebrek aan emotionele intimiteit,
2) ervaring van schuld en verwarring,
3) gevoelens van afkeer en het gevoel om afstand te doen van seksualiteit,
4) ervaringen van schaamte, teleurstelling en frustratie,
5) ervaringen van ergernis en wantrouwen,
6) ervaringen van verlegenheid en een mate van zelfbeschuldiging.

 

Het wijst er in ieder geval op dat slaapseks negatieve gevoelens en emoties bij de personen opwekt en dat de kennis hiervan tot grote persoonlijke en relationele stress kan leiden. Het is dus heel belangrijk voor deze mensen om hun klachten te kunnen uiten. En het is niet eens zoín kleine groep. De experts zijn het niet helemaal over eens en zeggen dat tussen de 1 en 2 % van de mensen last heeft van slaapseks.

 

Men zegt wel eens dat het ons allemaal overkomt dat we dingen doen die we naderhand niet meer weten. Denk maar eens aan het feit dat je aan het autorijden bent. Plots denk je ďben ik hier al, heb ik een stuk overgeslagen?Ē We hebben dan op de automatische piloot gereden en we schrikken. Hoe is dat mogelijk dat er niets ernstigs gebeurd is?

 

 

Om te onderzoeken of iemand echt last heeft van slaapseks of dat het misschien een psychologische onbewuste wens is die men tot uitdrukking brengt en dat men zich voor den domme houdt, worden er tijdens rechtzaken die dit moeten uitzoeken, onderzoek gedaan.

 

Onderzoekers zijn wel bezig om te kijken of er een verband is tussen gediagnosticeerd vreemd gedrag dat met REM Behavior Disorder (RBD) te maken heeft (hetgeen tijdens de REM stadium van de slaap gebeurd) en ander zelf ernstiger zenuwvervallende ongeregeldheden zoals Parkinson. Duidelijk is in ieder geval dat er REM gedrag ongeregeldheden ontstaan 8 Ė 10 tot 15 jaar voor dat Parkinson geconstateerd wordt. Een zekere Foldvary zegt dat gewelddadig slaapgedrag zeer zeker een voorloper kan zijn van andere ernstige problemen.  

 

Het kan natuurlijk ook heel plezierige kanten hebben en dat geldt dan voornamelijk voor vrouwen die slaapseks hebben met hun partner. Psychologische zou men kunnen zeggen dat er een gespletenheid is bij de man of vrouw die aan slaapseks lijdt. Men durft bepaalde verlangens en wensen niet te uiten en dat kan dan tijdens de slaap tot uiting komen. Bepaalde storingen in het zenuwsysteem zouden kunnen ontstaan op de momenten dat het bewuste zich verzet tegen de uit het onbewuste bovenkomende gedachten. Dan ontstaat er mogelijkerwijs een Ďstroomstoringí die tot resultaat heeft dat men in die periode toch de dingen doet die men niet wenst te doen.  

 

Wilt u uw verhaal kwijt dan kunt u verder gaan naar http://www.sleepsex.org/
Het is ook mogelijk om op dit artikel te reageren.

 

Geraadpleegde literatuur.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/1896181.stm

http://www.sleepsex.org/

http://content.health.msn.com/content/article/14/1687_51690

http://www.med.stanford.edu/center/communications/news_releases_html/2002/marreleases/sleep_sex.html##

http://www.sleepsex.org/text/Newsletter%20Archive/May2002.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15129047


 

© juli 2004, 2006  Drs. Janne Geraets

Copyright Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets

 

  naar senzar.nl          naar dromen             naar slaapproblemen