Slapen en dromen in de kunst

Escher - droom

                         

                     Droom (mantis religiosa) 1935                       Alhambra -Spanje

Het was Eschers eerste werk dat hij in Amerika verkocht. Het is gemaakt in de periode die hij afsloot als periode van "vingeroefeningen".

De Mantis (grieks voor profeet of waarzegger) religiosa is de bidsprinkhaan. Deze dankt zijn naam aan het feit dat hij heel stil kan zitten met de voorpoten gevouwen alsof er een gebed wordt gebeden.

De sprinkhaan zit op de priester. We zien een evenbeeld van de bidsprinkhaan met de religieuze priester. De handen van beiden zijn gevouwen. De priester, bisschop lijkt opgebaard te liggen. Zou het een aanval zijn op de geestelijke leiding van de kerk? Zou het symbool kunnen staan voor de geestelijkheid, die evenals de sprinkhaan, onverzadigbaar is in de behoefte om alles te verslinden? Het lijkt zelfs alsof het voorste gedeelte van de voorpoten zakdoekjes zijn. Is het de droom van de bisschop over een bidsprinkhaan of is het slechts de verbeelding van de droom van Escher zelf? Misschien wel een onbewuste wens?

Het is gesitueerd in een Moors aandoende maar wel koele omgeving. Het herhalen van de patroon op de muren en bogen kan namelijk een verwijzing zijn naar de islamitische cultuur. Daar worden geen afbeeldingen gemaakt en worden bepaalde patronen voortdurend herhaald. De moorse invloed van het Alambra in Granada en de Mesquita in Cordoba in Spanje is duidelijk te herkennen. De sterrenhemel maakt duidelijk dat het nacht is.

Escher geeft zelf aan dat de droom als geheel een fantasie is maar dat het bestaat uit elementen die stuk voor stuk in werkelijkheid zijn aanschouwd.

Links staat met potlood zijn naam, rechts staat geschreven: 'eigen druck'

 

Copyright Copyright 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets

 

             Slapen en dromen in de kunst            

naar droomduiding               naar Senzar.nl       naar Kinderpagina.info

 

Copyright Copyright 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets