Slapen en dromen in de kunst

Giotto

 

  

 

Het verhaal

Joachim is heel gelovig en is getrouwd met Anna. Ze blijven echter kinderloos en dat wordt hem door zijn omgeving verweten. Hij gaat dan weg met zijn kudde. ..........

Dan verschijnt er een jonge man op de bergen aan Joachim, terwijl deze zijn kudde te eten geeft. De engel vraagt hem waarom hij niet teruggaat naar zijn vrouw. Joachim zegt dat hij al 20 jaar bij haar is maar dat het toch niet Gods wil is dat hij een kind bij haar krijgt. Hij is vol schaamte en smaad uit de tempel van de Heer weggegaan. Waarom zal hij dan teruggaan? Hij wil bij zijn schapen blijven en zolang God hem licht geeft, zo lang zal hij middels de knechten porties uitreiken aan de armen, de wezen en diegenen die God vrezen.

Vervolgens zegt de jonge man dat hij een engel van god is en dat hij eerder die dag ook verschenen is aan Anna. Zij huilde en bad. Hij heeft haar getroost. Hij weet dat ze zwanger is van een dochter uit Joachims zaad. En deze heeft haar zo maar in onwetendheid achtergelaten. Vervolgens aanbidt Joachim de engel en als dank vindt er uiteindelijk een brandoffer plaats voor de allerhoogste.  

 

 

Na dit alles werpt Joachim zich op de aarde en blijft hier 6 uur liggen. Zijn personeel denkt eerst dat hij dood is. Maar hij vertelt hen van zijn ontmoeting met de engel. Ze zeggen dat hij dit zo spoedig mogelijk moet doen en terug moet gaan naar zijn vrouw. Vervolgens zit Joachim te dubben of hij nu wel of niet moest terugkeren. Dan valt hij in slaap.

Hij aanschouwt in zijn slaap weer dezelfde engel. Deze zegt hem: ik ben een engel door god als bewaarder over jou aangesteld. Ga weer naar beneden met vertrouwen terug naar Anna. Jouw en haar daden van dankbaarheid zijn in de aanwezigheid van de Meest Hoge verteld. En aan jou zal God de vruchten geven die nog nooit een profeet of heilige vanaf het begin der tijden heeft of ooit zal ontvangen. Als Joachim dan uit zijn slaap wakker wordt, roept hij zijn herders bij zich en vertelt hen zijn droom. En ze aanbidden de Heer en zeggen dat hij deze woorden van de engel niet verder moet minachten.  

 

Daarna trekt hij in 30 dagen weer naar huis. Hier staat Anna hem op te wachten bij de Gouden Poort, nadat een engel van god haar dit meldt. Ze zegt dat ze dor was en dat ze nu vruchtbaar is. Samen gaan ze naar huis en heel IsraŽl is blij. Het kind is de moeder van Jezus, Maria.

Uitleg:

Giotto zijn echte naam is Ambrogio Bandone en hij leefde van 1267 - 1337. In dit eendimensionale schilderij probeert Giotto het idee van diepte te maken middels de berghelling en het plateau. ................... volgt

Te zien zijn de herders die de kudde bewaken en te eten geven. De engel bewaarder verschijnt Joachim in zijn droom. Joachim zit voor de stal en is in slaap. Twee witte en twee bruine schapen zitten en staan in de bergen. Verder is er nog een hond die toezicht houdt.

Het aureool om zijn hoofd is een teken van heiligheid. Dit zien we ook bij de engel.

 

             Slapen en dromen in de kunst            

naar droomduiding               naar Senzar.nl       naar Kinderpagina.info

 

Copyright © 1997-2004 Janne Geraets