Slaapproblemen

Ploegendienst en slaapproblemen

Op een Franse universiteit is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van de leeftijd en ploegendienstervaringen op het slaapgedrag van mensen. De personen die aan het onderzoek meededen zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 32 jaar tot en met 62, en momenteel werkzaam, evenals gepensioneerden. Het onderzoek betreft beroepen met een hoge en een lage status.

Leeftijd                                                                                                                                De resultaten tonen aan dat er met het vorderen van de leeftijd een toename is van slaapstoornissen. Ook neemt met het ouder worden het gebruik van slaapmiddelen toe.     Het meest opvallende in het onderzoek is dat de leeftijd een goede voorspeller blijkt te zijn voor het gebruik van slaapmiddelen en met de moeilijkheden die mensen ondervinden om in slaap te blijven. Het ´hoe ouder des te meer problemen´ geldt niet voor het weer in slaap vallen of het vroege wakker worden. Hier zijn de grootste problemen namelijk te constateren bij mensen die 52 jaar zijn. Het probleem neemt weer af als de mensen de 62 jaar gepasseerd zijn. Dit noemt men ook wel eens het pensioneringseffect.

Geslacht                                                                                                                        Meer vrouwen dan mannen die werken in ploegendiensten, geven bij iedere leeftijd aan dat ze meer slaapproblemen ondervinden. De grootste verschillen tussen beide groepen liggen hierbij op het gebied van slaapmiddelengebruik. De kleinste verschillen tussen mannen en vrouwen liggen op het gebied van het vroege wakker worden en het in slaap blijven.

Vrouwen die meer dan 10 jaar ploegendienst hebben gedaan, geven ook aan dat ze steeds meer problemen hebben om weer opnieuw in slaap te vallen. Hoe ouder ze worden des te problematischer het wordt.

Status                                                                                                                            Status van het beroep heeft in dit onderzoek geen echt belangrijk effect op de slaapkwaliteit. Dit kan er op duiden dat naast een aantal andere zaken, de werkuren de grootste invloed op het slapen hebben.

Algemeen

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de hoeveelheid ploegendienstervaringen of net opgedane ploegendienstervaring sterk bijdragen tot het hebben van slaapproblemen. Dit komt niet overeen met de door de onderzoekers veronderstelde verwachting dat ploegendienstervaring een voortdurend effect zal hebben op de daaropvolgende slaap.

Kritische noot van de onderzoekers is dat men voornamelijk relatief gezonde mensen onderzocht heeft. Er zijn geen typisch slechte slapers bij. Dit zou volgens onderzoek van Lugarsi (1983) de huisvrouw zijn die ouder is dan 40 jaar en nogal depressief is.

c) 2002,week 07-08, Janne Geraets

 

           Terug naar de senzar.nl