Slaapproblemen - snurken

 

 Vrouwen snurken vooral tijdens de zwangerschap

Snurken zien de meeste mensen als een mannenkwaal. Je zult verwachten dat snurken vaak bij mannen voorkomt en dat dit maar sporadisch gevaarlijk kan zijn. Maar de cijfers tonen iets anders! Geschat wordt dat 19 procent van de vrouwen snurkt. Hierbij hebben ze dezelfde kans  als mannen om problemen te ontwikkelen die te maken hebben met slapen. Slaap-apneu kan zich bijvoorbeeld zowel bij mannen als vrouwen ontwikkelen.

Vrouwen hebben echter problemen die alleen maar bij vrouwen voorkomen. Zo is snurken sterk verbonden met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dit kan weer leiden tot ernstige problemen die bekend staan als pre-eclampsie. (Dit ontstaat omdat er een defect is in de placenta. De cellen van de placenta kunnen niet diep genoeg de baarmoederwand binnendringen waardoor de noodzakelijke uitwisseling van bloed en –bestanddelen tussen moeder en foetus niet mogelijk is. (voor meer info: http://www2.unimaas.nl/~hellp/vaatwand.htm )

Ook zijn er aanwijzingen dat gedeeltelijke verstoppingen in de bovenste luchtweg de oorzaak kunnen zijn van een nachtelijke toename van de bloeddruk. Dit veroorzaakt dan de ernstige pre-eclampsie. Als er geen controle is, kan het noodzakelijk zijn de moeder op te moeten nemen in het ziekenhuis.

Bij snurken ging men er altijd van uit dat dit te maken had met hartproblemen bij mannen. Dit blijkt evenwel ook zo te zijn bij vrouwen. Verschillende zaken dragen hiertoe bij zoals roken, het gewicht, hoog cholesterolgehalte en het slapen op de rug. Hormonen en ingenomen conceptiemiddelen spelen bij dit alles ook nog mee.

Vrouwen die snurken hebben dus een verhoogd risico op verhoogde bloeddruk en hartkwalen. De waarschijnlijke oorzaak van deze complicaties is een afname van het zuurstofgehalte in het bloed.

Vrouwen die snurken doen er wellicht verstandig aan hun arts te raadplegen  Dit geldt zeker indien deze ‘snurksters’ ook nog zwanger zijn.

 c) 2000 Janne Geraets

 Terug naar senzar.nl 

Copyright Copyright © 1997- 2008 Drs. Janne Geraets Drs. Janne Geraets
Laatst bijgewerkt: 15 januari 2008